Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola ImatraHľadať
 
 

Projekty a programy

PROJEKT LEGO - EDUCATION
 

Profilácia materskej školy je zameraná na realizáciu projektu LEGO - EDUCATION - je to interný projekt zameraný na uplatnenie LEGO Dacta, LEGO Duplo a tematických stavebníc LEGO Education v predškolskej edukácii. Plní sa priebežne a integrovane v obsahových celkoch, podľa ich zamerania.

V rámci projektu sú vypracované aj interné projekty:

LEGÁČIKOVIA

 • interný projekt zameraný na prácu s Legom a jeho využitie vo výtvarných a pracovných technikách.
   

HRAVÁ MATEMATIKA  S LEGO DACTA

 • interný projekt zameraný  na rozširovanie si vedomostí v matematicko – logickej oblasti.

   

ĎALŠIE PROJEKTY A PROGRAMY
 

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE  
 

 •  školský projekt pre podporu zdravia a výchovu k zdravému životnému štýlu.

Cieľom je:

 • uspokojovať a rešpektovať všeobecné a individuálne potreby osobného vývinu detí po stránke telesnej i duševnej;
 • starať sa o detský organizmus prostredníctvom zdravej výživy, s dostatkom voľného pohybu, optimálnym denným poriadkom  a vhodným výchovno – vzdelávacím procesom;
 • vytvárať priaznivú sociálnu klímu na základe dôvery, empatie, priateľstva a spolupráce medzi všetkými ľuďmi v MŠ.

V rámci tohto projektu realizujeme krátkodobé projekty:

PRVÁ POMOC S MACKOM

 • krátkodobý projekt v rámci ktorého si deti osvojujú veku primerané praktické zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci.
   

ROZVOJ PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI:

Adamko  hravo – zdravo,

Svet je pre všetkých,

Lienka Bodkulienka,

Rozprávky z lesa,

Špinďúra v kráľovstve Čistoty.

ROZVOJ PROSOCIÁLNEJ VÝCHOVY:

Adamko hravo – zdravo,

Deti a slušné chovanie,

Vankúšikove rozprávky.

OBLASŤ ZDRAVIE A POHYB:

Adamko hravo – zdravo,

Evička nám ochorela,

Zdravý úsmev,

V zdravom tele zdravý duch.
 

DLHODOBÉ PROJEKTY A PROGRAMY
 

PRÁVA DIEŤAŤA

 • cieľom je vypestovať u detí základy rešpektovania všeľudských etických hodnôt s cieľmi čo najlepšej socializácie dieťaťa do spoločnosti.
   

PREVENCIA OBEZITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

 • cieľom je viesť deti ku správnym stravovacím návykom a aktívnemu pravidelnému pohybu, čím docielime zdravý a hodnotný život v prostredí materskej školy.
   

SRDCE NA DLANI

 • je výchovno-preventívnym programom multikultúrnej tolerancie proti násiliu v školách.
   

BEZPEČNÁ ŠKÔLKA

 • cieľom projektu je zoznámiť deti so základnými pravidlami pohybu v cestnej premávke, spoločne s poskytnutím prostriedkov zvyšujúcich ich pasívnu bezpečnosť a pripraviť ich na samostatný pohyb v okolí ciest a na cestách samotných.

 

V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

 

 • dlhodobý projekt zameraný na prevenciu obezity prostredníctvom osvojenia si správnych stravovacích návykov, zdravého životného štýlu, životosprávy a zvýšenej pohybovej aktivity.
   

SEPARÁČIK

 • dlhodobý projekt zameraný na  separovanie odpadkov.
   

FAREBNÉ HRY

 • dlhodobý projekt zameraný na rozvoj estetického cítenia a výtvarných zručností u detí od útleho veku so zapájaním sa do výtvarných súťaží a prehliadok.
   

DETSKÝ KÚTIK S PC

 • dlhodobý projekt zameraný na edukačné aktivity s podporou digitálnych technológií.
   

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA S MŠ

 • zameriava sa na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev s materskou školou zo zahraničia. 

TRADIČNÍ REMESELNÍCI

 • vytvára podmienky pre rozvoj citu ku krásam svojho regiónu, ľudového umenia a kultúrneho dedičstva našich predkov.

EXTERNÉ PROGRAMY
 

FAREBNÝ SVET MALIARA BODKU

 • prostredníctvom piatich stretnutí priblíži deťom svet umenia, kde sa postupne zoznámia s témami, ktoré súvisia s galériou, umeleckými dielami, ale aj s históriou zámku. Sprievodcom v tomto svete je im maňuška maliara Bodku a lektorky SNG.
   

ANIMOTERAPIA - VOZENIE NA PONÍKOCH

 • aktivita, ktorá je zameraná na správne držanie chrbtice a odbúravanie psychických blokov prostredníctvom jazdenia na poníkoch.
   

 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Jedálny lístok

webygroup
ÚvodÚvodná stránka